پیشبرد اهداف تحقیق و توسعه با تشکیل اتحادهای استراتژیک

پیشبرد اهداف تحقیق و توسعه با تشکیل اتحادهای استراتژیک

امروزه تحقیق و توسعه معیاری مهم در مقایسه توانمدی شرکت‌های تولیدی در صنایع مختلف شناخته می‌شود. هدف واحد تحقیق و توسعه به دست آوردن دانش جدید و قابل استفاده برای...

جلسه هماهنگی نهایی جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه در خانه صنعت، معدن و تجارت

در این جلسه در مورد جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه صحبت شد و هماهنگی های نهایی این جشنواره انجام شد. محل برگزاری این جلسه خانه صنعت، معدن و...