در راستای سياست های وزارت صنايع و معادن مبنی برايجاد انجمن های همگن و انجمنهای تخصصی در سطح استانها و با توجه
به نياز استان خراسان به وجود يك نهاد علمي و تحقيقاتی در بخش صنعت و معدن وضرورت ساماندهی و سياست گذاری های
تحقيقاتی و پژوهشی در واحدهای توليدی و صنعتی بخش پژوهش و فن آوری سازمان صنايع و معادن به عنوان متولی امر برنامه
ريزی و جهت دهی در مورد تاسيس انجمن مراكز تحقيق و توسعه استان خراسان انتخاب گرديد .

درتاريخ 78/11/17 با دعوت رسمي از مديران و مسئولين D&R واحدهای صنعتی يازده نفر به عنوان هيأت موسس از شركت هاي لعاب مشهد ، تكالن توس ، پارت الستيك ، چسب سامد،پادينا ، نان رضوي ، پارت سازان،ماشين افزار خراسان ،سها طب، توس چيني ، قند فريمان، پس از نزديك به 5 ماه جلسات متعدد در تاريخ 79/4/5 اساسنامه انجمن تهيه و جهت نظرخواهي به كليه واحدها ارسال گرديد و در تاريخ 79/5/23 با حضور آقاي مهندس نوري مدير كل وقت سازمان صنايع و معادن اعضاي هيات مديره انجمن انتخاب گرديدند.

انجمن مراکز تحقیق و توسعه از انجمن های صنایع همگن می باشد که پروانه خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت نموده است.

موضوع و اهداف انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی :

  • ایجاد بانک های اطلاعاتی، شناسایی بازارهای مصرف تولیدات اعضاء
  • کمک به برگزاری و نیز برگزاری آموزش های کاربردی و حین کار فنی
  •  -کمک به ارتقاء کمی و کیفی، کاهش ضایعات و هزینه های تولید
  •  -تهیه کتابچه راهنما و معرفی توانمندی اعضاء و شرکت در نمایشگاه
  • -کمک به تهیه و تامین ابزار و مواد اولیه کمیاب و نیز آخرین دستاوردهای
  • همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی

1- برگزاری همایش های تخصصی و دعوت از اساتید و صاحب نظران با تجربه) داخلی و خارجی( و کمک به ارتقاء اطلاعاتی  و توانایی های علمی و تخصصی اعضاء

 

2- -تدوین آئین نامه های انطباقی برای مرغوبیت کالا، کاهش میزان انرژی، مسائل زیست محیطی و گرفتن اختیارات لازم برای انجام وظایف تدوین شده

 

3- -کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه، اطلاعاتی ، تکنولوژی، فنون و تجربیات خارجی در جهت تقویت اقتصاد، صنعت،معدن و تجارت ایران.

0
+
سابفه انجمن
0
+
مدارک های انجمن تحقیق و توسعه
0
+
رضایت مشتری
0
+
پشتیبانی

انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان به عنوان یک سازمان مردم نهاد باهدف گرد آوردن مدیران،کارشناسان و عالقمندان به موضوع پژوهش و توسعه و پرداختن به این مهم در ابعاد گونه گون آن فعالیت می نماید و صمیمانه از شما دعوت به همکاری مینماید.

 

چشم انداز انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان :

کارآمد ترین سازمان مردم نهاد که به اعضای خود کمک می کند تا در سریعترین زمان ممکن به منابع علمی ،فنآوری و مالی مورد نیاز برای تحقیق و توسعه دست یابند

بیانیه ماموریت انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان :

ما می خواهیم به عنوان کارآمد ترین سازمان مردم نهاد استانی در حوزه تحقیقات صنایع تولیدی و خدماتی ، تسهیل گر دسترسی به منابع علمی و فنآوری مورد نیاز در تحقیق و توسعه باشیم . ما در این را ه با ایجاد شبکه تحقیق و توسعه و ایجاد ارتباط با سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی از جمله دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به ویژه پارك علم و فنآوری، زمینه لازم برای هم افزایی و استفاده اعضا از تسهیالت و قوانین مربوطه را فراهم می آوریم.حفظ حقوق مالکیت معنوی،ایجاد اعتماد متقابل و حفظ رقابت پذیری با در نظر گرفتن جایگاه صنفی اعضا از نکاتی است که ما بدان توجه نموده و برای آن برنامه ریزی می کنیم.

معرفی کارگروه های فعال انجمن

یکی از اهداف تشکیل انجمن مراکز تحقیق و توسعه و در ادامه سیاست ها و وظایف انجمن های تخصصی صنایع همگن بر موازین اساسنامه موجود، ارائه خدمات به اعضاء در جهت بهره مندی مفید و مناسب اعضاء از ظرفیت های موجود در انجمن می باشد. از آنجائیکه بیشتر اعضاء انجمن مراکز تحقیق و توسعه از دل صنعت با گرایش های متنوع می باشند که بعضا از پیشگامان آن صنعت نیز هستند ، لذا هئیت مدیره انجمن در نشست های متعدد و ایجاد سازکار منطقی تصمیم به ایجاد کارگروه هایی تخصصی برای بهره مندی سایر اعضاء گرفت. واینک و طی انجام جلسات مداوم دو جانبه و چند جانبه موفق به تشکیل 9 کارگروه فعال گردید. کارگروه های موجود که در حوزه های هم تولید و هم خدمات فعالیت می نمایند آماده ارائه مشاوره رایگان و نیز مشارکت و کمک به طراحی و اجرای پروژه های مورد نیاز اعضاء می باشند. در همین راستا اعضاء محترم انجمن و سایر افراد خارج از انجمن می توانند بصورت کامال تخصصی از این خدمات استفاده نمایند