رویداد نوت 1

رویداد نوت 1 انجمن مراکز تحقیق و توسعه ی استان خراسان رضوی برگزار میکند. نوت1 اولین رویداد نوآوری، تحقیق و توسعه روایت نوشتاری تصویری تجربیات تحقیق و توسعه و تقدیر از واحدهای پیشرو این...

شانزدهمین دوره مدیریت تحقیق و توسعه

شانزدهمین دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه

شانزدهمین دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه، که از 28 تیر شروع شده بود توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه برگزار شد. این دوره در اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت تحقیق...

آشنایی با قانون سرمایه گذاری خارجی و روش های تامین مالی خارجی

کارگاه آموزشی آشنایی با قانون سرمایه گذاری خارجی و روش های تامین مالی خارجی

مجری این دوره خانه صنعت، معدن و تجارت میباشد. در این دوره موارد زیر بررسی میشوند و مورد گفت و گو قرار میگیرند. فرآیند شناسایی فرصت و استفاده از ظرفیت...