اعطای حكم مدير امور آموزش و پژوهش خانه صمت استان به جناب آقای مهندس حميدرضا مزاريان

در تاریخ 15 اسفند سال 1401 حکم مدیر امور آموزش و پژوهش خانه صنعت، معدن و تجارت استان به جناب آقی مهندس حمیدرضا مزاریان، توسط هیات مدیره صمت اعطا...

جلسه مشترک بین کارگروه دیجیتال مارکتینگ و کارگروه نوآوری و تمدید تفاهم نامه با کارگروه نوآوری

جلسه مشترک بین کارگروه دیجیتال مارکتینگ و کارگروه نوآوری و تمدید تفاهم نامه با کارگروه نوآوری

جلسه مشترک بین کارگروه دیجیتال مارکتینگ (مجموعه کاکتوس) و کارگروه نوآوری و کارآفرینی (مجموعه تک) و دبیر و مدیر آموزش انجمن بود که این جلسه در دفتر مرکز نوآوری...

جلسه اعضای دیجیتال مارکتینگ کاکتوس و دبیر انجمن برای سمینار تخصصی آینده اینترنت

جلسه با مجموعه کاکتوس برای برنامه ریزی برگزاری سمینار تخصصی آینده اینترنت ایران

در این جلسه با آقای میلاد عبایی مدیریت دیجیتال مارکتینگ کاکتوس، خانم فرزانه زرمهری مشاور منابع انسانی این مجموعه و آقای ناصر بهرام فر مدیر اجرایی کاکتوس؛ برای برگزاری...