مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس

نام شرکت:مجوعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس نام مدیر عامل:میلاد عبائی شماره تماس:05191013226 حوزه فعالیت:دیجیتال مارکتینگ نوع همکاری:کارگروه دیجیتال مارکتینگ وب‌سایت:www.kaktustech.ir گروه کاکتوس از سال 1397 تحت مدیریت آقای میلاد عبائی،...