پیشبرد اهداف تحقیق و توسعه با تشکیل اتحادهای استراتژیک

پیشبرد اهداف تحقیق و توسعه با تشکیل اتحادهای استراتژیک

امروزه تحقیق و توسعه معیاری مهم در مقایسه توانمدی شرکت‌های تولیدی در صنایع مختلف شناخته می‌شود. هدف واحد تحقیق و توسعه به دست آوردن دانش جدید و قابل استفاده برای...