کارگاه آموزشی تحقیقات بازاریابی(راهکار تبدیل خواسته مشتریان به فرمول محصول )

یکی از وظایف اصلی بنگاه های تولیدی و خدماتی که باید بصورت مستمر انجام شود، برنامه توسعه و تولید محصولات جدید می باشد. برای اینکه محصول جدید حضوری موفق در...

شانزدهمین دوره مدیریت تحقیق و توسعه

شانزدهمین دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه

شانزدهمین دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه، که از 28 تیر شروع شده بود توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه برگزار شد. این دوره در اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت تحقیق...