نشست چگونگی بهره مندی از اعتبارات تحقیق و توسعه و مشوق های مالیاتی

با سلام، قابل توجه اعضاء محترم، و دارندگان پروانه تحقیق و توسعه، نشست چگونگی بهره مندی از اعتبارات تحقیق و توسعه و مشوق های مالیاتی برای فعالیت های تحقیق و توسعه. پنجشنبه،۰۳/۳/۳ در...

دیدار هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه با هنرمند ناتوان جسمی خانم سمانه احسانی نیا

پیرو مسؤلیت اجتماعی انجمن مراکز تحقیق و توسعه، در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ فرصتی دست داد تا با خانم سمانه احسانی نیا، هنرمند ناتوان جسمی اما پر از شور...

اولین رویداد ملی «فبین فود»، هم رسانی نیاز ها و ایده های نوآورانه در آزمایشگاه ساخت سریع صنایع غذایی

انجمن مراکز تحقیق و توسعه شما را به شرکت در اولین رویداد ملی «فبین فود»، هم رسانی نیاز ها و ایده های نوآورانه در آزمایشگاه ساخت سریع صنایع غذایی،...

جلسه مشترک بین انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و انجمن توسعه کسب و کار ایران

جلسه مشترک بین انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و انجمن توسعه کسب و کار ایران

جلسه مشترک بین انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و انجمن توسعه کسب و کار ایران جلسه مشترک بین انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و انجمن توسعه کسب و...