“فراخوان سی و هفتمین دوره آموزشی”مدیریت تحقیق و توسعه

به استحضار می‌رساند، براساس دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان "دستورالعمل صدور پروانه فعالیت تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی"، کلیه واحدهای تولیدی صنعتی...