چهاردهمین دوره آموزشی تحقیق و توسعه (R&D)

چهاردهمین دوره آموزشی تحقیق و توسعه (R&D)

                                                                             تاریخ : 14/06/1401 شماره : 1101/1401 مدیریت محترم عامل / مدیریت محترم تحقیق و توسعه                                                    با سلام        انجمن مراکز تحقیق و توسعه در جهت ارتقای دانش مدیران و...