اعطای حكم مدير امور آموزش و پژوهش خانه صمت استان به جناب آقای مهندس حميدرضا مزاريان

در تاریخ 15 اسفند سال 1401 حکم مدیر امور آموزش و پژوهش خانه صنعت، معدن و تجارت استان به جناب آقی مهندس حمیدرضا مزاریان، توسط هیات مدیره صمت اعطا...

جلسه هماهنگی نهایی جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه در خانه صنعت، معدن و تجارت

در این جلسه در مورد جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه صحبت شد و هماهنگی های نهایی این جشنواره انجام شد. محل برگزاری این جلسه خانه صنعت، معدن و...

جلسه هم اندیشی و نحوه برگزاری جشنواره با آقای اشکان ضیایی

جلسه هم اندیشی و نحوه برگزاری جشنواره با آقای اشکان ضیایی

٢٣ روز مانده تا برگزاری جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه، یکی از بزرگترین رویداد صنعتی استان. گزارش تصویری از جلسه هم اندیشی و نحوه برگزاری جشنواره با تیم...