شانزدهمین دوره مدیریت تحقیق و توسعه

شانزدهمین دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه

شانزدهمین دوره آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه، که از 28 تیر شروع شده بود توسط انجمن مراکز تحقیق و توسعه برگزار شد. این دوره در اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت تحقیق...

اعطای حكم مدير امور آموزش و پژوهش خانه صمت استان به جناب آقای مهندس حميدرضا مزاريان

در تاریخ 15 اسفند سال 1401 حکم مدیر امور آموزش و پژوهش خانه صنعت، معدن و تجارت استان به جناب آقی مهندس حمیدرضا مزاریان، توسط هیات مدیره صمت اعطا...

جلسه هماهنگی نهایی جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه در خانه صنعت، معدن و تجارت

در این جلسه در مورد جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه صحبت شد و هماهنگی های نهایی این جشنواره انجام شد. محل برگزاری این جلسه خانه صنعت، معدن و...