آشنایی با قانون سرمایه گذاری خارجی و روش های تامین مالی خارجی

کارگاه آموزشی آشنایی با قانون سرمایه گذاری خارجی و روش های تامین مالی خارجی

مجری این دوره خانه صنعت، معدن و تجارت میباشد. در این دوره موارد زیر بررسی میشوند و مورد گفت و گو قرار میگیرند. فرآیند شناسایی فرصت و استفاده از ظرفیت...

پیشبرد اهداف تحقیق و توسعه با تشکیل اتحادهای استراتژیک

پیشبرد اهداف تحقیق و توسعه با تشکیل اتحادهای استراتژیک

امروزه تحقیق و توسعه معیاری مهم در مقایسه توانمدی شرکت‌های تولیدی در صنایع مختلف شناخته می‌شود. هدف واحد تحقیق و توسعه به دست آوردن دانش جدید و قابل استفاده برای...